جشنواره نوروز من

نوروز من

چهارمین دوره جشنواره نوروز من (شعر، عکس، داستان)

برگزیدگان
بخش عکس

نفرات برتر بخش نوهنران:
نفراول: دلسا شاه محمدی(بندر ماهشهر)
نفر دوم: تسنیم جعفری(رباط کریم)
نفر سوم: دایا عسل زاده(رباط کریم)

نفرات برتر بخش مردمی:
نفر اول: مهدی باغ ترکی(پرند)
نفر دوم: زهره نوازنی(تهران)
نفر سوم: فهیمه انصاری(رباط کریم)
شایسته تقدیر: وحید جلیلوند(رباط کریم)

نفرات برتر بخش اصلی:
نفر اول: سید علی رضویان(بیجار)
نفر دوم: عطیه خوش رفتار(تهران)
نفر سوم بطور مشترک:
شایان حمدی و مجید محبوبی راد (رباط کریم)

برگزیدگان
بخش شعر

نفرات برتربخش نوهنران:
نفراول: هانیه نوازنی(تهران)
نفردوم: دنیا اسکندرزاده(تهران)
نفر سوم: زهرا فرجی(رباط کریم)

نفرات برتر بخش اصلی:
نفر اول: مهدی شعبانی(رباط کریم)
نفر دوم: سمانه خلف زاده(قم)
نفر سوم: مجتبی جواهریان(پرند)

*آثار بخش مردمی به دلیل
نرسیدن به حد نساب با
بخش اصلی ادغام گردیده است.

برگزیدگان
بخش داستان

نفرات برتر بخش نوهنران:
نفر اول: حنانه وثاقتی ذاکر(رباط کریم)
نفر دوم: امیرحسین صدرایی(رباط کریم)
نفر سوم: زینب صلح جو(رباط کریم)

نفرات برتر بخش مردمی:
نفر اول: محسن مرادی(رباط کریم)
نفر دوم: سمیه سلوکی(رباط کریم)
نفر سوم: ماندانا منظری(تهران)

نفرات برتر بخش اصلی:
نفر اول: سارا عبدی(پرند)
نفر دوم به طور مشترک:
افسانه شیخ میری(پرند) و
رسول حق شناس(ورامین)
نفر سوم: مجتبی صفدری(رشت)

داوران بخش عکس
داوران بخش شعر
داوران بخش داستان

موضوعات شرکت در مسابقه

آداب و رسوم نوروزی

سفره هفت سین

نوروز و کرونا

حامیان جشنواره

اخبار جشنواره

بازتاب خبری انتخاب هیات داوران چهارمین جشنواره نوروز من در تیوال :  https://www.tiwall.com/news/nowroozemanfestival2

مشاهده گفتگوهای زنده دبیر جشنواره با برخی اهالی هنر: https://instagram.com/nowroozemanfestival?igshid=i4zm8ksea2g6